Isokuusen kaavoitus

Isokuusen puukerrostalokortteli; kumppanuuskaavoitushankkeena laadittu tontinkäyttösuunnitelmaluonnos
asemakaavoitusta varten
Vuosi: 2013
Laajuus: 5 420 kem2
Tilaaja: Rakennustoimisto Rasto Oy
Työryhmä: Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy ja Arkkitehtitoimisto Studio Suonto Oy

Takaisin ylös

Samanlaisia projekteja

Takaisin ylös